All posts tagged "คูเมือง"

  • ที่เที่ยว เชียงใหม่
    1 Day Trip จิบประวัติศาสตร์กลางเมืองกรุง

    ในเมืองเชียงใหม่นั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมาย รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยหรือย่านการค้าอยู่หลายประเภท .ซึ่งหนึ่งในย่านที่มีความโดดเด่นที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากก็คงจะหนีไม่พ้นย่านคูเมือง สถานที่สุดเงียบสงบใจกลางเมืองเชียงใหม่ คูเมือง หรือในบริเวณคูเมือง แต่เดิมคือจุดที่ตั้งของเมืองเชียงใหม่ที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงทั้ง 4 ด้าน และขวางกันไว้ด้วยคูน้ำล้อมรอบเมืองนั่นเอง ซึ่งบริเวณคูเมืองหรือจุดที่ตั้งอยู่ข้างในในปัจจุบันนั้นถูกอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่กับยุคสมัยได้นานที่สุดด้วยการห้ามตั้งตึกสูงเกิน 4 ชั้น รวมทั้งห้ามตั้งสถานบันเทิงมากจนเกินไป ทำให้ภายในบริเวณนี้มีความเงียบสงบและคงภาพตัวเมืองเก่าแห่งล้านนาได้เป็นอย่างดี ซึ่งภายในคูเมืองก็เต็มไปด้วยวัดวาอารามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัดที่สำคัญอย่างวัดเจดีย์หลวง...